Ανακοίνωση Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων για την διεξαγωγή δικών μέχρι 30.11.2020

Ανακοίνωση-ΓΕΕΤΔΔ-10.11.2020