Ανακοίνωση για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο portal.olomeleia.gr και στην εφαρμογή “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δικηγόρου”

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 23106

Φαξ: 25210 – 55332, 55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

 

Δράμα 13-1-2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

            σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 18-1-2017 θα αρχίσει η διανομή κωδικών (username και password) για την πρόσβαση στο portal.olomeleia.gr σε όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας από τη γραμματεία του Συλλόγου. Με τη χρήση των ανωτέρω κωδικών καθένα μέλος του Δ.Σ.Δ. θα έχει πρόσβαση στην ατομική καρτέλα του και σε πρώτη φάση σε μια σειρά από υπηρεσίες της εφαρμογής «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δικηγόρου» όπως: κατάσταση παραστάσεων ενώπιον δικαστηρίων, εκτύπωση ασφαλιστικών και φορολογικών βεβαιώσεων, έκδοση βεβαιώσεως συμμετοχής στο πρόγραμμα νομικής βοήθειας, έκδοση γραμματίου νομικής βοήθειας, κατάσταση εκδοθέντων γραμματίων, σχετική νομοθεσία. Επισημαίνουμε ότι, με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, από 1-1-2017, είναι σημαντικό να γνωρίζει το κάθε μέλος του Δ.Σ.Δ. το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% που παρακρατείται σε κάθε γραμμάτιο υπέρ ΕΦΚΑ προκειμένου να αφαιρεί αυτό από τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του, δυνατότητα που παρέχεται μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.

            Σε δεύτερη φάση, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει με την έναρξη του επόμενου δικαστικού έτους και μετά τη σύνδεση της ατομικής καρτέλας με τραπεζικό λογαριασμό, θα ακολουθήσει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εκδόσεως πιστοποιητικών και εκτύπωση αυτών, η υποβολή δήλωσης συμμετοχής δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογικές διαδικασίες, η έκδοση γραμματίου κατάθεσης και παραστάσεως σε δικαστήρια κ.α. Στην ανωτέρω εφαρμογή η πρόσβαση γίνεται και από το link “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δικηγόρου» που υπάρχει στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του συλλόγου στη διεύθυνση dsdr.gr.

       Θεωρούμε ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δ.Σ.Δ. και η συνεχής προσαρμογή και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την διευκόλυνση στην καθημερινή εργασία όλων των μελών του Δ.Σ.Δ.

            Κάθε παρατήρηση και πρόταση για τη βελτίωση των ανωτέρω αλλά και όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δ.Σ.Δ. είναι ευπρόσδεκτη.

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος