Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης-εξαίρεσης Εκλογών 26.05.2019

Δράμα 15.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την τροποποιημένη, από 12-4-2019, Εγκύκλιο Εκλογών του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο https://portal.olomeleia.gr, θα πρέπει να καταθέσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω αυτού, την αίτηση προτίμησης ή εξαίρεσης δικαστικού αντιπροσώπου για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές καθώς και τις Ευρωεκλογές της 26-5-2019 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 25/4/2019 και ώρα 12.00.

Συνεπώς, δεδομένου ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας έχει ενταχθεί στο https://portal.olomeleia.gr από την 1-7-2016, όσοι εκ των συναδέλφων έχουν ήδη καταθέσει χειρόγραφη αίτηση προτίμησης ή αίτηση εξαίρεσης δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αφού η αίτησή τους θα καταχωρηθεί από το Σύλλογο ηλεκτρονικά. Όσοι εκ των υπολοίπων συναδέλφων, επιθυμούν να υποβάλουν μία εκ των ανωτέρω αιτήσεων θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και μόνο, δηλαδή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που τους έχουν δοθεί, να εισέλθουν στην ανωτέρω ιστοσελίδα και να την καταθέσουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι.

Εάν κατά τη διαδικασία εμφανιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Συλλόγου (Ιωάννης Ιωαννίδης) προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή εγκαίρως.

Επισημαίνουμε ότι, επειδή είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης για διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές, θα πρέπει οι συνάδελφοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας την οποία θα πρέπει εγκαίρως να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι έως την Πέμπτη 25/4/2019 και ώρα 12.00.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Συλλόγου, είτε αυτές σας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ή μήνυμα (sms) είτε αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, καθώς η όλη διαδικασία θα βρίσκεται σε εξέλιξη έως την 25-4-2019.


Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος