Πίνακας Υποψήφιων Δικηγόρων Περιφέρειας Εφετείου Θράκης Β’ Εξετ. 2023

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Β’ Εξετ. Περ. 2023 – Οδηγίες Εξετάσεων

Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής – Γραμματέα για διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023

Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2023

Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Β’ Εξετ. Περιόδου 2022

Πρακτική άσκηση Δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία

Πρόγραμμα-οδηγίες εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α εξεταστικής περιόδου 2022

Απόφαση Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θράκης για διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2021