Αποφάσεις Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. Ελλάδος 25.11.2023