Απόφαση Δ.Σ. Δράμας για αποχή μέχρι 30.09.2021 από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

Apofasi_DS_06.09.2021