Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας 15-7-2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ   ΜΕΓΑΡΟ   ΔΡΑΜΑΣ

Τηλ. 25210 – 23540, 22694, 26103, 55456, 55332

Φαξ : 25210 – 55455

661 32      ΔΡΑΜΑ

http://www.dsdr.gr  •    E-mail :  info@dsdr.gr

Δράμα, 15 Ιουλίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, η οποία συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή 15.07.2016, αφού έλαβε υπ όψιν της και την από 5-7-2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αποφάσισε την παράταση της αποχής των Δικηγόρων Δράμας από την Δευτέρα 18.07.2016 έως και τη Πέμπτη 15.09.2016 με το παρακάτω πλαίσιο-

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 3-6-2016  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ:

  • Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, (ομοίως, στις φορολογικές, συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας, τελωνειακές και τις υποθέσεις με αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα), αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.
  • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ, όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
  • Ποινικές δίκες: αποχή μόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: α) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.
  • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται : α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης, γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.
  • Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ  έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
  • Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

 

Χωρίς την σχετική άδεια δεν θα εκδίδονται γραμμάτια προεισπράξεων

 

ΑΠΟ 18η ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι τυχόν νεώτερης ανακοίνωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Δ. δεδομένης της εκδόσεως της υπ` αριθ. 1466/2016 αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Ο Πρόεδρος                                               Η  Γεν. Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ                    ΑΜΑΛΙΑ Α. ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ             ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ