Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 11.11.2023