Απόφαση Υποθηκοφύλακος Δράμας για λειτουργία Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου Δράμας

Απόφαση-Υποθηκοφύλακος-Δράμας-28.04.2020