Αποχή Δικηγόρων Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας από 23.04.2024 έως 30.04.2024

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΔ 01.02.2024

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΔ 19.01.2024