Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ. Δράμας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ…

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Λ.Ε.Α.Δ. Δράμας της 8-2-2017

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ…