Διενέργεια της δοκιμασίας επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων για το έτος 2020

YA_Δοκιμασία_επάρκειας_Ιούλιος_2020