Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Κάτω Νευροκοπίου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 55332, 26103

Φαξ: 25210 –  55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

Δράμα 4-5-2017

Αριθ. Πρωτ. 120

 

 

ΘΕΜΑ: Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Κάτω Νευροκοπίου (αρθ 11 Ν 2251/1994)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 αρθ. 11 Ν 2251/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 αρθ. 94 Ν 3852/2010 στις επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών συμμετέχει, μεταξύ άλλων, δικηγόρος μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του οι οποίοι προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Μετά το υπ` αριθ. πρωτ. 3245/4-5-2017 έγγραφο του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου περί συστάσεως Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού στον ανωτέρω Δήμο,  καλούνται όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους για την συμμετοχή στην ως άνω επιτροπή στη Γραμματεία του Συλλόγου (Χρ. Ποζατζίδης) έως την Παρασκευή 12-5-2017. Σε περίπτωση περισσοτέρων θα διενεργηθεί κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Δ..

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος