Ο Λ.Ε.Α.Δ. Δράμας συμμετέχει σε ομαδική ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Συντoνιστικής Επιτροπής Ολομέλειας Λ.Ε.Α.Δ. Ελλάδος και της Ασφαλιστικής Εταιρίας GENERALI LIFE AEAZ για την ασφάλιση Δικηγόρων των κατά τόπους Λ.Ε.Α.Δ. και των εξαρτωμένων μελών τους.Πατήστε εδώ για να δείτε/λάβετε την Αίτηση Δήλωσης Συμμετοχής στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Πατήστε εδώ για να δείτε/λάβετε το ισχύον Ασφαλιστήριο.

Πατήστε εδώ για να δείτε/λάβετε το Έντυπο Βασικών Οδηγιών Ενεργοποίησης Νοσηλείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε/λάβετε τον Βασικό Οδηγό Ασφάλισης – Μέλη.

Πατήστε εδώ για να δείτε/λάβετε το Πληροφοριακό Έντυπο Δικτύου Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ασφαλιστικής  Εταιρίας GENERALI LIFE AEAZ.