ΚΥΑ (αντικατάσταση) μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 04.03.2021 ώρα 06:00 έως και 16.03.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_04.03.2021_16.03.2021_v2