ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 07.11.2020 έως και 30.11.2020 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

fek-metra