ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 03.05.2021 ώρα 06:00 έως και 10.05.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

fek_03.05.2021_10.05.2021