ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 05.07.2021 ώρα 06:00 έως και 12.07.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_05.07.2021_12.07.2021