ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 09.08.2021 ώρα 06:00 έως και 16.08.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_09.08.2021_16.08.2021