ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 23.08.2021 ώρα 06:00 έως και 30.08.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_23.08.2021_30.08.2021