ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 13.09.2021 ώρα 06:00 έως και 20.09.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_13.09.2021_20.09.2021