ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 27.09.2021 ώρα 06:00 έως και 04.10.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_27.09.2021_04.10.2021