ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 09.10.2021 ώρα 06:00 έως και 25.10.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_09.10.2021_25.10.2021