ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 22.11.2021 ώρα 06:00 έως και 06.12.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_22.11.2021_06.12.2021