ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 06.11.2021 ώρα 06:00 έως και 22.11.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

kya_06.11.2021_22.11.2021