Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 02.08.2021 έως και 09.08.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_02.08.2021_09.08.2021