Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 06.04.2021 έως και 12.04.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_06.05.2021_12.04.2021