Λειτουργία Πρωτοδικείου Δράμας από 09.08.2021 έως και 16.08.2021 και ώρα 06:00 π.μ.

protodikeio_09.08.2021_16.08.2021