Πράξη Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Δράμας για το χρονικό διάστημα από 14.11.2020 έως και 27.11.2020

ΠΡΑΞΗ_ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ_13.11.2020