Προκήρυξη Εφετείου Θράκης εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξαμήνου 2016

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη Εφετείου Θράκης εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξαμήνου 2016