Προτάσεις για τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Δικαστικό Μέγαρο Δράμας

Τ.Κ. 661 32  ΔΡΑΜΑ

Τηλ. Επικ.: 25210 – 23540, 22694, 26103, 55332

Fax:   25210 – 55455

http://www.dsdr.gr  •  E-mail : info@dsdr.gr

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                    Δράμα 2-7-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας συστήθηκε Επιτροπή Τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013) στην οποία συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων: Άρτας, Βέροιας, Δράμας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Ρεθύμνου, Σύρου και Χαλκίδας. Η ανωτέρω Επιτροπή θα επεξεργαστεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και θα παρουσιάσει την έκθεσή της σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων τον Οκτώβριο του 2018. Το Σαββάτο 7-7-2018, η Επιτροπή Τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων θα συνέλθει, σε κοινή συνεδρίαση με τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας Προέδρων, στην Κοζάνη, προκειμένου να προγραμματίσει τις περαιτέρω ενέργειές της αλλά και τον τρόπο επεξεργασίας των προτεινομένων τροποποιήσεων.

Παρακαλείται όποιος εκ των συναδέλφων επιθυμεί, δεδομένης και της συμμετοχής μου στην ανωτέρω Επιτροπή, να μου γνωστοποιήσει τις προτάσεις ή ακόμη και τις σκέψεις του επί του θέματος, προκειμένου αυτές να μεταφερθούν αρμοδίως και να τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας.

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος