Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής και Ολομέλειας Προέδρων Δ.Σ. – Αθήνα 13.09.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 6.9.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄, στα γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ( Ακαδημίας 60), με θέματα:

1)   Ενημέρωση

2)   Παρεπόμενα της απόφασης για σύσταση επαγγελματικού ταμείου επικουρικής ασφάλισης

3)   Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

4)   Στάση του δικηγορικού σώματος μετά την 15η.9.2016

5)   Ενημέρωση από Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΣΑ Βασίλη Μανιό για θέματα Πληροφορικής, ενδιαφέροντος της Ολομέλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 6.9.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέματα :

1)   Ενημέρωση

2)   Παρεπόμενα της απόφασης για σύσταση επαγγελματικού ταμείου επικουρικής ασφάλισης

3)   Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

4)   Στάση του δικηγορικού σώματος μετά την 15η.9.2016

5)   Ενημέρωση από Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΣΑ Βασίλη Μανιό για θέματα Πληροφορικής, ενδιαφέροντος της Ολομέλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ