Αίτημα Προέδρου Ολομέλειας προς Υπ. Οικονομικών για εξαίρεση Δικηγόρων που εντάχθηκαν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και 5 από υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών μη πτώχευσης κ.λπ.

Με σημερινό του αίτημα ο Πρόεδρος  της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός, ζητεί από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος με την οποία να εξαιρούνται οι δικηγόροι, δικαιούχοι Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 και 5, της υποχρέωσης προσκόμισης  των πιστοποιητικών μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Τούτο διότι υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι δικηγόροι, οι οποίοι εκ του νόμου δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν σε πτώχευση στο βαθμό που ο πρόσφατος νόμος για την πτώχευση ιδιωτών δεν ισχύει σήμερα και εφαρμόζεται ακόμα το άρθρο 2 του Ν. 3588/2007. Σύμφωνα με την άνω διάταξη οι δικηγόροι δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα με ικανότητα πτώχευσης, δεδομένου ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται στους δικηγόρους μια διαδικαστική υποχρέωση, η οποία δεν έχει ούτε νομικό έρεισμα ούτε πρακτικό αντίκρισμα.

–Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της από 16.2.2021 Επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας, ως εστάλη.

epistoli_olomeleias_pros_ton_ypoyrgo_oikonomikon_16_2_2021