Ανακοίνωση Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας και Περιφέρειας 09.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ-2ΩΡΩΝ-ΔΙΑΚΟΠΩΝ-ΓΙΑ-ΔΥΟ-ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-9-3-2020