Ανακοίνωση Δικαστικών Υπαλλήλων Δράμας και Περιφέρειας 28.02.2020

4η-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ-2ΩΡΩΝ-ΔΙΑΚΟΠΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-28.2.20