Ανακοίνωση για προσωρινή αναστολή δικαστηρίων και εισαγγελιών Π.Ε. Ροδόπης

03.11.2020-Ανακοίνωση-για-τη-Λειτουργία-των-Δικαστηρίων-του-Ν.-Ροδόπης