Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (αρθ. 52 Ν 4446/2016)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ   ΜΕΓΑΡΟ   ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ 66132

http://www.dsdr.gr    E-mail : info@dsdr.gr

 

                                                          Δράμα 29-12-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούνται όσοι εκ των συναδέλφων, διαθέτουν  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών,  και επιθυμούν να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων (άρθρο 52, Ν. 4446/2016), να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Πέμπτη 5-1-2017 προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο που θα καταρτισθεί.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Δ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Μ. Πούλιος