Ανακοίνωση Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Δράμας 04.11.2020

Προς το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας 

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της συνεδρίασης του Ειρηνοδικείου Δράμας στη δικάσιμο της 6-11-2020 θα πραγματοποιηθεί τη συνήθη ώρα της 9.00′ για την τακτική διαδικασία και της 10.00′ για την ειδική διαδικασία, τις μικροδιαφορές και την εκούσια δικαιοδοσία και δεν θα λάβει χώρα διακοπή της συνεδρίασης το χρονικό διάστημα 9.00′-12.00′.

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Δράμας   

Ματίνα Πασπαλά