Απόφαση Οργανωτικής Επιτροπής Εφετείου Θράκης για διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2021

Οργανωτική-Επιτροπή-Πρακτικό-16-2021