Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας της 26.11.2017