Αποτελέσματα Διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων 2018 Β Περιόδου

Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι επιτυχόντες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψήφιων Δικηγόρων B΄ Εξεταστικής Περιόδου Έτους 2018.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα αλφαβητικά πατώντας εδώ.