Δελτίο Τύπου Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας 24.03.2020

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του, αποφάσισε ομόφωνα να διαθέσει το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) προς το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, για προμήθεια υλικών, προς ενίσχυση των υποδομών του, ενόψει αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας.

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ.Δ.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Μ. Πούλιος