Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας της 01.02.2018

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 1.2.2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κ. Δημήτρης Βερβεσός συναντήθηκε στις 31.1.2018 με την πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών κ. Αγγ. Λαϊνιώτη και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν:

1. Η συγκρότηση κοινής επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη Κανονισμού Δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις διοικητικών δικαστών και δικηγόρων.

2. Η καθυστέρηση στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης και προτάσεις για την επιτάχυνσή της.

3. Τα προβλήματα στην κλήτευση των δικηγόρων στην ακυρωτική δίκη και τρόποι αντιμετώπισής τους.

4. Το υψηλό κόστος πρόσβασης (παράβολα κ.λ.π.) του πολίτη στη διοικητική δικαιοσύνη.

Παράλληλα, στη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΔΣΑ εξέφρασε την αντίθεση του δικηγορικού σώματος στην ανάληψη, μετά τη συνταξιοδότηση, από δικαστές διοικητικών καθηκόντων σε ανεξάρτητες αρχές και άλλους φορείς, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανότητες όσμωσης ή σύμφυσης της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία.

Επίσης, συζητήθηκαν συνταξιοδοτικά ζητήματα των δικαστών, ενώ από κοινού εξεφράσθη η αντίθεσή τους στη συγχώνευση των διοικητικών δικαστηρίων σε μεγάλες διοικητικές περιφέρειες.