Δημοσίευση της από 1.5.2020 ΠΝΠ για ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης παράστασης, παροχή προθεσμίας προσκόμισης εγγράφων νομιμοποίησης και υποβολή γραμματίου προείσπραξης στα διοικητικά δικαστήρια

01.05.2020_ΠΝΠ