Διορθωτική ΚΥΑ μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς COVID-19 από 01.02.2021 ώρα 06:00 έως και 08.02.2021 ώρα 06:00 (αφορά και τη λειτουργία δικαστηρίων)

diorthosi_kya_29.1.2021