Επείγον αίτημα Προέδρου Ολομέλειας για άμεση επιστροφή οφειλόμενων πιστωτικών υπολοίπων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση και τον Διοικητή e-ΕΦΚΑ, Χρήστο Χάλαρη, με την οποία ζητεί να πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας η εκταμίευση των πιστωτικών υπολοίπων προς όλους τους ασφαλισμένους από την εκκαθάριση εισφορών έτους 2019 και να επιστραφούν το αργότερο εντός Φεβρουαρίου 2021 τα πιστωτικά μας υπόλοιπα έτους 2020.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, σε συνθήκες τεράστιας οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας, από την οποία οι δικηγόροι έχουν πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό κλάδο, παρουσιάζεται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ακόμη και η προγραμματισμένη και ανακοινωθείσα επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων προς τους ασφαλισμένους δεν έλαβε χώρα στην καθορισμένη ημερομηνία της 15ης Δεκεμβρίου 2020.

Την ίδια στιγμή μάλιστα, ο e-ΕΦΚΑ, επιβάλλει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση εσφαλμένες αναδρομικές προσαυξήσεις ακόμη και σε συνεπείς ασφαλισμένους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθ. 1150/29.12.2020 επείγουσας επιστολής ως εστάλη:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Αφού σας ευχηθούμε κάθε καλό για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επιτρέψτε μας να σας απασχολήσουμε για το φλέγον ζήτημα της επιστροφής πιστωτικών υπολοίπων εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ 2019.

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε οι δικηγόροι της Χώρας είναι ο μόνος κλάδος ασφαλισμένων που προκαταβάλλει μέρος ή το σύνολο των μηνιαίων εισφορών δια της κρατήσεως υπέρ e-ΕΦΚΑ ποσοστού 20% επί των γραμματίων προκαταβολής εισφορών κατά τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 39 του ν.4387/2016. Συνεπεία της ανωτέρω ρύθμισης ικανός αριθμός συναδέλφων μας έχει πάντα πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή.

Δυστυχώς τη φετινή χρονιά παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ακόμη και η προγραμματισμένη και ανακοινωθείσα εκ μέρους σας επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων προς τους ασφαλισμένους δεν έλαβε χώρα στην καθορισμένη ημερομηνία της 15ης Δεκεμβρίου 2020, ενώ παρήλθε και η ημέρα των Χριστουγέννων χωρίς να λάβει χώρα η εκταμίευση των πιστωτικών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Αντιθέτως είδαμε με μεγάλη έκπληξη να επιβαρύνονται, χωρίς καμία προειδοποίηση, με προσαυξήσεις οι συνάδελφοί μας, ακόμη και αυτοί που είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα τις εισφορές τους και μάλιστα με αναδρομή από 1.1.2020.

Πάντα ταύτα σε συνθήκες τεράστιας οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας από την οποία οι δικηγόροι έχουν πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό κλάδο.

Όλα αυτά έχουν προκαλέσει εύλογο και δικαιολογημένο κύμα αγανάκτησης μεταξύ των μελών μας, του οποίου αποδέκτες, μεταξύ άλλων, είμαστε και εμείς οι Σύλλογοί τους.

Και δεν είναι μόνον το ζήτημα των μερικών ευρώ των προσαυξήσεων, αλλά ζήτημα ηθικό πρωτίστως και δείγμα συμπεριφοράς της Πολιτείας προς τον ασφαλισμένο.

Εν ολίγοις ο e-ΕΦΚΑ που καθυστερεί επί μήνες την επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων και επί έτη την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεών του προς τους ασφαλισμένους (βλ. ληξιπρόθεσμες παροχές υγείας, συντάξεις κλπ.) να επιβάλει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση αναδρομικές προσαυξήσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι και εσφαλμένες, αφού ουδεμία καθυστέρηση υπήρξε, λαμβανομένης υπόψη και της σχεδόν πάντα καθυστερημένης έκδοσης των ειδοποιητηρίων και με πολλά προβλήματα (πχ. απώλεια εκπτώσεων) που ασφαλώς τα γνωρίζετε.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες όπως:

1. Πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας η εκταμίευση των πιστωτικών υπολοίπων προς όλους τους ασφαλισμένους από την εκκαθάριση εισφορών έτους 2019.

2. Προβείτε σε όλες εκείνες τις δέουσες ενέργειες, ώστε τα πιστωτικά μας υπόλοιπα έτους 2020 να επιστραφούν το αργότερο εντός Φεβρουαρίου 2021, καθόσον δεν υφίσταται πλέον κανένας λόγος εκκαθάρισης ή συνυπολογισμού εισοδημάτων.

3. Ανακαλέσετε άμεσα τις επιβληθείσες προσαυξήσεις επί των ειδοποιητηρίων.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός