Ετήσια Δήλωση άρθρου 30 Κώδικα Δικηγόρων & δικηγορικές ταυτότητες έτους 2017

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 661 32

Τηλ.: 25210 – 23540, 22694, 23106

Φαξ: 25210 – 55332, 55455

http://www.dsdr.gr    •     e-mail: info@dsdr.gr

Δράμα 16-1-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 πρέπει να υποβάλετε στον Δικηγορικό Σύλλογο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4124/2013), δήλωση η οποία πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα και να καταβάλετε την εισφορά σας για το έτος 2017 (ποσού 50 €) παραλαμβάνοντας και την επαγγελματική – δικηγορική ταυτότητα έτους 2017. Έντυπη δήλωση μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ ή να προμηθευτείτε από τη Γραμματεία του Συλλόγου.

Η μη υποβολή ή η ανειλικρινής δήλωση του αρθ. 30 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως είναι γνωστό, επιφέρει τις δυσμενείς συνέπειες της διάταξης του άρθρου 129. Συνεπώς παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, να επιδείξουν συνέπεια στην ανωτέρω υποχρέωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

Αναστάσιος Μ. Πούλιος