Γνωμοδότηση καθηγητών Γ. Δρόσου, Σπ. Βλαχόπουλου και Γ. Δελλή για αντισυνταγματικότητα επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές

Δημοσιεύουμε τη γνωμοδότηση των Καθηγητών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γιάννη Δρόσου, Σπύρου Βλαχόπουλου και Γιώργου Δελλή, την οποία συνέταξαν τη αιτήσει του ΔΣΑ σχετικά με το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές με το άρθρο 42 παρ.1 ν. 4640/2019.

Η γνωμοδότηση καταλήγει στο ευκρινές και απολύτως θεμελιωμένο δογματικά και νομολογιακά συμπέρασμα ότι:

1. Αντίκειται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όπως νομοθετήθηκε με το άρθρο 42 παρ.1 ν. 4640/2019.

2. Αντίκειται στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ η κατ’ άρθρο 42 παρ.2 ν. 4640/2019, αναδρομική επιβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευση του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία.

Η γνωμοδότηση δημοσιεύεται προς χρήσιν των συναδέλφων και εις επίρρωσιν του ισχυρισμού περί αντισυνταγματικότητος της νεοπαγούς ρύθμισης του ν. 4640/2019.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη, αφιλοκερδή προσφορά των συναδέλφων Καθηγητών.

Για να δείτε την γνωμοδότηση πατήστε εδώ.