ΚΥΑ για λειτουργία Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων από 16.09.2020 μέχρι και 31.10.2020

fek_3877_b