ΚΥΑ για λειτουργία Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων από 01.06.2020 μέχρι και 15.07.2020

kya_kthmatologika_grafeia_ypothikofylakeia_31.05.2020